Ceny služeb jsou stanovovány na základě Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, zejména dle ujednání o časovém honoráři a vedlejších nákladech.

TVORBA CEN

Odborné výkony méně kvalifikované (zaměřování a zakreslování staveb a jejich částí)
300,- Kč/hod.

Odborné výkony středně kvalifikované (provádění stavebních průzkumů, testace)
500,- Kč/hod.

Odborné výkony vysoce kvalifikované (projektování, posuzování, expertízy, dozory)
600,- Kč/hod.

Z vedlejších nákladů účtujeme náklady na výpravu příslušné dokumentace (xerox, fotografie) a náklady, spojené s dopravou služebním vozidlem na stavbu, do místa jednání či výkonu služby.

PEVNÉ CENY

Odborná konzultace
600,- Kč/hod. (cena bez případných vedlejších nákladů)

Expertní výpočet
600,- Kč/hod. (cena bez případných vedlejších nákladů)

Stavební dozor
600,- Kč/hod. (cena bez případných vedlejších nákladů)

Základní verze stavebního řešení projektu přestavby bytového jádra
5.000,- Kč

SMLUVNÍ CENY

Ceny realizačních prací jsou vždy smluvní, tzn. každá zakázka je zvlášť oceněna.

Jsme plátci daně z přidané hodnoty - ke smluveným a předem stanoveným cenám připočítáváme DPH v příslušné výši.