Vítejte na stránkách HAMANN PROJEKT s.r.o. a HAMANN SERVICE s.r.o.

225745143

Firma HAMANN PROJEKT s.r.o. byla založena v roce 1994 jako specializovaný projektový ateliér při tuzemském zastoupení rakouské firmy SLAVONIA Baubedarf Gmbh., produkující hydroizolační systémy a kotevní prvky pro závěsné fasády. 

Počátkem roku 1995 se firma HAMANN PROJEKT s.r.o. transformovala v nezávislou projektovou a expertní kancelář, zaměřenou na obory stavební fyziky, zejména tepelnou techniku, působení přirozeného osvětlení a oslunění a na oblasti stavebních izolací (tepelné, vodotěsné, protiradonové) a specializovala se na energetické audity. V roce 2004 rozšířila svoji činnost o dodávky částí staveb, zejména související se stavebními izolacemi, ale i o další práce na střechách a ve výškách, rekonstrukce budov a úpravy interiérů. V roce 2009 se firma HAMANN PROJEKT s.r.o., coby realizační subjekt, zapojila do dotačního programu Zelená úsporám. Stavební průzkumy, projekty a dozory se za měřením na střešní konstrukce zůstávají nicméně těžištěm činnosti firmy - ať už se jedná o supervise hydroizolačních systémů POLYGUM, spolupráci s dodavateli hydroizolací ISOFLAMM anebo o sanační projekty a technické posudky střech, plochých i šikmých.

 

Firma HAMANN SERVICE s.r.o. vznikla v roce 2007 jako sesterská společnost firmy HAMANN PROJEKT s.r.o., zaměřená na energetiku staveb a specializované stavební projekty. Vedle energetických posudků a projektů v programu Zelená úsporám tak provádí tak zejména energetické průkazy budov a výpočty osvětlení a oslunění, ale i běžné stavební projekty.


Obě společnosti v současné době spolupracují s významnými výrobci a dodavateli stavebně-izolačních systémů, pohybujícími se na tuzemském i evropském trhu, realitními a úzce odbornými prováděcími firmami, architektonickými ateliéry, vědeckými pracovišti a projektovými a expertními kancelářemi v ČR. Ve firmě působí osoby autorizované ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., energetický auditor dle zák. č. 406/2000 Sb. a vyhl. č. 213/2001Sb., specialisté na projektování staveb proti účinkům radonu, stavební inženýři a specialisté na stavební izolace. Při práci je používáno renomované programové vybavení, zejména aktuální verze stavebně-fyzikálního kompletu SVOBODA Software a grafického editoru AutoCAD.