Provádíme

p1010002

- Stavebně-technické průzkumy (včetně pohybu ve výškách)
- Modelové analýzy a tepelně-technické posudky konstrukcí
- Návrhy konstrukčních skladeb, sanační návrhy a řešení detailů
- Návrhy dodatečného zateplování a energetické audity budov, průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
- Návrhy protiradonových izolací
- Výpočty osvětlení a oslunění
- Stavební dozory a supervizorská činnost (včetně pohybu ve výškách)
- Projekty pozemních staveb (rekonstrukce bytů, přestavby bytových jader)

 

!!! PROJEKTY A POSUDKY ZELENÁ ÚSPORÁM !!!
 

p1010023

- Stavební a montážní práce ve výškách a na pláštích budov pomocí horolezecké techniky

- Čištění, mytí a údržba fasád, zajištění a montáž reklamy

p1010004

- Realizace střešních krytin, opravy plochých i šikmých střech, zateplování budov