PODPORA ZT ŠTRASBURK

p1010001Naše společnost podporuje od roku 2003 jednotku dobrovolných záchranářů, zaměřených zejména na pomoc při povodních a jiných živelných katastrofách, ke kterým v současné době na našem území dochází. Záchranný tým ŠTRASBURK, pojmenovaný podle úzce specifické lokality Prahy 8, kde (tak, jako naše společnost) sídlí, zasahoval například při povodni v Ledči nad Sázavou (2004) nebo v obci Maleč na úpatí Železných hor (2005), ale podílel se též na pořádání řady takových akcí, jaké jsou dětské dny s ukázkami techniky, výkladem prevence a metodik zásahu či pomáhal obnovovat větrem rozmetaný psí útulek na okraji Prahy (2007).

Na vodě...

p1010014Členové záchranného týmu, vyškolení a zocelení pražskou povodní roku 2002, která dala základ a impuls pro založení této jednotky, dále úzce spolupracují s radnicí Městské části Prahy 8 a absolvují pravidelná letní i zimní cvičení, na kterých získávají potřebné znalosti a trénink. Jedná se především o cvičení zásahu na divoké i klidné vodě, kursy lezení a práce na laně, vyhledávání osob, pohyb v zimní krajině apod. Záchranný tým ŠTRASBURK využívá z velké části techniku a vybavení, poskytnuté naší společností (např. vozidla, čluny, lezecké vybavení, elektrocentrály, stavební nářadí aj.).

... i na sněhu

p1010005